Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Saatavien kirjaaminen luottotappioksi, Palveluliikelaitos

Salassa pidettävä, JulkL 24.1. § 23 kohta