Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2020 - 2024

PRIDno-2019-3518

Valmistelija

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Perustelut

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) edellyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimista. Sekä määrällisesti että laadullisesti tehdyn henkilöstösuunnittelun tavoitteena on tuottaa tarvittavat palvelut laadukkaasti siten, että erilaisissa tehtävissä on oikeanlainen osaaja oikealla paikalla ja oikeaa työtä tekemässä. Huolellinen henkilöstösuunnittelu on osa kestävää ja kustannustehokasta toimintaa. Henkilöstösuunnitelmaan liittyy kiinteästi koulutussuunnitelma, jolla edistetään henkilöstön osaamisen kehittämistä ja muutoksiin varautumista. Koulutussuunnitelmalla on mahdollista vaikuttaa myös tuottavuuteen ja kilpailukykyyn. Lisäksi sillä pystytään ohjaamaan osaamisen kehittämistä myös vähemmän koulutusta saaneille. 

Henkilöstösuunnitelmassa ei ole huomioitu mahdollista tulevaa maakunta- / soteuudistusta.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat tulee laatia yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Palveluliikelaitoksen ÝT-toimikunta on käsitellyt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat 19.8.2019.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta hyväksyy Palveluliikelaitoksen henkilöstösuunnitelman vuosille 2020 - 2024 ja koulutussuunnitelman vuodelle 2020

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.