Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kimmo Hohkala ja Henna Tuomikoski (Juha Grönmark).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 28.8.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Hohkala ja Henna Tuomikoski.

Pöytäkirja tarkastetaan 28.8.2019.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.