Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Kaupunginvaltuuston 17.6.2019 § 83 päätös - tilintarkastusyhteisön valinta vuosille 2019-2022. Lisäksi Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.6.2019 päättänyt antaa ohjeistuksenaan, että tilintarkastusyhteisöltä ei osteta konsulttipalveluita.

Kaupunginhallituksen 10.6.2019 § 338 päätös - ohje edustamisesta sekä tilaisuuksien tarjoiluista.

Kaupunginhallituksen 10.6.2019 § 339 päätös - maksukorttiohjeistus

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.