Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen kesäkuu 2019 ja talous- ja henkilöstöraportti heinäkuu 2019

PRIDno-2019-3934

Valmistelija

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Perustelut

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosittain. Kaikki toiminnalliset tavoitteet toteutuvat vuoden loppuun mennessä. Palveluliikelaitoksen taloudellinen tilanne näyttää 7 kk:n toteuman perusteella positiiviselta ja ennuste on, että talous toteutuu talousarviota paremmin. Talouden toteumaa seurataan edelleen tiiviisti ja tarvittaessa tehdään sopeutustoimenpiteitä, mikäli toimialojen toiminnan muutokset niin vaativat.

Edelliseen vuoteen verrattuna Palveluliikelaitos tuotot ovat 1,9 % suuremmat. Kulurakenne on pysynyt tavoitteissa. Henkilöstömenot ovat 1,3 % suuremmat edelliseen vuoteen verrattuna. Työkyvyttömyydestä aiheutuvien poissaolojen määrä on seitsemän kuukauden toteuman mukaan 15,7 % vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Mikäli tilanne jatkuu samansuuntaisena, sillä on merkittävä vaikutus koko vuoden talouden toteutumiseen. Palveluiden ostoissa ei ole merkittävää nousua käyttösuunnitelmaan verrattuna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat nousseet 1,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Merkittävimmät nousut euromääräisesti on elintarvikkeissa. Investointeihin varattu 300 000 euroa tullaan käyttämään kokonaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen kesäkuulta että heinäkuun 2019 talous- ja henkilöstöraportin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.