Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Hankintapoliittiset linjaukset

PRIDno-2019-2432

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Konserninhallinnon toimialajohtaja kokosi keväällä 2018 hankintapoliittisten linjausten valmisteluun työryhmän. Valmistelutyöhön nimettiin Outi Karinharju, Tuomas Hatanpää, Tomi Lähteenmäki, Jouko Hautamäki, Jouni Lampinen, Jani Setälä, Minna Ojala ja Suvi Aho (sihteeri). Toimialajohtaja toimi itse työryhmän puheenjohtajana.

Työryhmän tehtävänä oli valmistella kaupunkitasoiset, toimialarajat ylittävät linjaukset kaupungin hankintatoiminnan ohjaus- ja kehittämistoimenpiteille. Työryhmä  sai esityksensä  pääosin valmiiksi vuoden 2018 joulukuussa. Esitystä on käsitelty kaupungin johtoryhmässä 3.12.2018 sekä elinkeinotiimissä 10.12.2018 ja sitä on viimeistelty näiden käsittelyjen jälkeen kaupunginlakimiehen kanssa. 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä hankintapoliittiset linjaukset.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hankintapoliittiset linjaukset esittelijän tekemin lisäyksin:

Hankintojen kokonaisvaikutusten mittarit mukaan lukien sosiaalinen kilpailutus tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 30.9.2019 mennessä ja kokonaisvaikutukset arvioidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.5.2019 päättänyt hankintapoliittisista linjauksista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.