Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Palveluliikelaitoksen autokanta

PRIDno-2019-2713

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Johtokunta on pyytänyt selvittämään liikelaitoksen autokannan ja erityisesti leasing autojen määrän ja kustannustiedot.

Palveluliikelaitoksella on yhteensä 41 autoa/konetta, jotka on vuokrattu kaupungin tekniseltä toimialalta. Liki 60 % autokannasta on vanhaa autokantaa, joka on lähes elinkaarensa päässä ja poistunut kaupungin taseesta. Lisäksi liikelaitoksella on käytössään kolme ruokakuljetuksissa toimivaa takalaitanostimella varustettua erilliskori- pakettiautoa, jotka on suoraan vuokrattu leasing- yhtiöltä yhteistyössä infrayksikön kanssa.

Leasing-sopimuksen hintaan vaikuttavat monet eri tekijät mm. auton merkki ja malli, sopimuskauden pituus, huolto-vai rahoitusleasing jne. Toiminnan suunnittelusta ja rahoitusresursseista riippuu, onko omaksi ostettu vai leasing- järjestelmä kannattavampi vaihtoehto. Leasing ei sido pääomaa samalla tavalla kuin auton ostaminen, jolloin pääomaa vapautuu muihin investointeihin. Arvonaleneminen ja muut ennakoimattomat kustannukset ovat myös omistajan vastuulla. Leasing helpottaa käyttöomaisuuden hallintaa, ylläpitoa ja toiminnan budjetointia. Toisaalta leasing-sopimusta on hankala katkaista sopimuskauden aikana, jolloin olisi tärkeää tietää auton käyttötarpeen suuruus ja kilometrimäärä.

Liitteenä olevasta taulukosta voidaan todeta, että kaupungin veloitus leasing- autoista on korkea suhteessa todellisiin kustannuksiin. Palveluliikelaitoksen saaman tiedon mukaan Tekninen toimiala on laatimassa kaupungin ajoneuvojen hankintaohjeistusta. Työ on tarkoitus viedä päätöksentekoon siten, että viimeistään syksyllä voidaan ajoneuvohankintoja tehdä noudattaen päivitettyä hankintapolitiikkaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kaupungin ajoneuvojen hankintapolitiikkaa miettiessä tulisi vaihtoehdoksi asettaa suoraleasing. Vanhan henkilö- ja pakettiautokannan ylläpidon vuosikustannukset ilman pääomakuluja on merkittävä. Vuosikustannuksiin tulee laskea mm. kaupungin omalla korjaamolla tehdyt huollot, ulkopuoliset korjaukset, varaosat, katsastukset, henkilöstömenot. Nykyinen autokanta on vanhaa ja sen uusiminen kertahankintana on mahdotonta 300 000 euron määrärahan puitteissa. Mahdollisen sote-uudistuksen myötä omaan taseeseen hankittu autokanta siirtynee vastikkeetta uuteen organisaatioon, mutta velka saattaa jäädä emokuntaan. Leasing- sopimus poistaisi ongelman. Keventyneen taseen lisäksi taloudenpidon ennustettavuus lisääntyisi, kun huoltoleasingin arvo tiedettäisiin etukäteen.

Liitteenä ajoneuvotaulukot kustannustietoineen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.