Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Talous- ja henkilöstöraportti huhtikuu 2019

PRIDno-2019-2638

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Edelliseen vuoteen verrattuna Palveluliikelaitoksen tuotot ovat 2,6 % suuremmat. Päiväkotien ateriatuotot ovat toteutuneet suunniteltua suurempana. 

Henkilöstömenot ovat 1,4 % suuremmat edelliseen vuoteen verrattuna. Työkyvyttömyydestä aiheutuvien poissaolojen määrä on neljän kuukauden toteuman mukaan 23,5 % vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Mikäli tilanne jatkuu samansuuntaisena, sillä on merkittävä vaikutus koko vuoden talouden toteutumiseen. Palveluiden ostoissa ei ole merkittävää muutosta edelliseen vuoteen tai käyttösuunnitelmaan verrattuna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat nousseet 97 t € eli 4,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Merkittävimmät nousut euromääräisesti on elintarvikkeissa ja polttoaineissa. Palveluliikelaitoksen ennuste on, että talous toteutuu suunnitellusti. Investointeihin varattu 300 000 euroa tullaan käyttämään kokonaan. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.