Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Tilintarkastajan raportointi Porin Palveluliikelaitoksen vuoden 2018 tilintarkastuksesta

PRIDno-2019-101

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

JHT- tilintarkastaja Päivi Rintala raportoi tilikautta 2018 koskevan tarkastustyön etenemisestä ja esittää edellisen raportoinnin jälkeiset keskeiset tulokset.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää käydä keskustelun tilintarkastajan esityksen pohjalta ja merkitä tilintarkastajan tarkastusraportin tiedoksi sekä lähettää tarkastusraportin edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

  • käydä keskustelun tilintarkastajan esityksen pohjalta.
  • merkitä tilintarkastajan tarkastusraportit tiedoksi ja lisätä liikelaitosten yhteenvetoraportit tilinpäätöksestä pöytäkirjan liitteiksi.
  • lähettää tarkastusraportit edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
  • lähettää liikelaitosten tarkastusraportit liikelaitosten johtokuntien käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely

Porin Vesi liikelaitoksen yhteenvetoraportti tilinpäätöstarkastuksesta 2018 ja Porin Palveluliikelaitoksen yhteenvetoraportti tilinpäätöstarkastuksesta 2018 olivat nähtävillä kokouksessa. Raportit lisätään tämän pykälän liitteiksi.

Esittelijä muutti päätösehdotustaan kokouksessa seuraavasti:

Tarkastuslautakunta päättää

  • käydä keskustelun tilintarkastajan esityksen pohjalta.
  • merkitä tilintarkastajan tarkastusraportit tiedoksi ja lisätä liikelaitosten yhteenvetoraportit tilinpäätöksestä pöytäkirjan liitteiksi.
  • lähettää tarkastusraportit edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
  • lähettää liikelaitosten tarkastusraportit liikelaitosten johtokuntien käsiteltäväksi.

 

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 7.5.2019 §49 käsitellyt tilintarkastajan yhteenvetoraportin Porin Palveluliikelaitoksen vuoden 2018 tarkastuksesta ja päättänyt lähettää raportin Porin Palveluliikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Tilintarkastajan raportti on salassa pidettävä viranomaisen toiminnasta annetun lain 24 §:n 15 kohdan mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.