Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Tukipalveluihin liittyvät neuvottelut Satasairaalan kanssa

PRIDno-2019-2592

Valmistelija

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Perustelut

Perusturvan palvelutuotannon osalta on aloitettu neuvottelut Satasairaalan kanssa sote -ateriatuotannosta ja siihen kiinteästi liittyvästä puhtaanapidosta sekä lääkintälaitehuollosta. Tavoitteena on saada yhtenäiset ja kustannustehokkaat tukipalvelut, jotka huomioisivat alueen tulevaisuuen tarpeet niin toiminnan kuin investointienkin osalta. Asiasta on tehty ohjausryhmälle selvitys, joka on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin asia tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.