Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Ateriakuljetukset, option käyttöönotto

PRIDno-2019-5071

Valmistelija

  • Timo Salmi, timo.salmi@pori.fi

Perustelut

Porin Palveluliikelaitos ja hankintapalvelut on kilpailuttanut syksyllä 2017 Noormarkun ja Ahlaisten laitosaterioiden kuljetukset. Johtokunta on 23.1.2018 § 5 päättänyt tehdä liitteenä olevan sopimuksen Enset Oy:n kanssa. Sopimus on tarjouspyynnön mukaisesti voimassa sopimuskauden 1.2.2018 - 31.12.2019. Varsinaisen sopimuskauden jälkeen on yhteisesti sopimalla mahdollista jatkaa sitä optiovuden ajan 1.1. - 31.12.2020. Palveluliikelaitos on neuvotellut Enset Oy:n kanssa 1% hinnankorotuksesta optiokaudelle.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä Noormarkun ja Ahlaisten aterioiden kuljetuspalvelun optiokauden Enset Oy:n kanssa 1 %:n hinnankorotuksella ajalle 1.1. - 31.12.2020.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Enset Oy Timo Mäenpää

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.