Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heidi Sakari ja Viliina Välimäki (varalla Sami Hietaharju).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 31.10.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heidi Sakari ja Viliina Välimäki. Pöytäkirja tarkastetaan 31.10.2019.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.