Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Talous- ja henkilöstöraportti syyskuu 2019 sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

PRIDno-2019-4971

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosittain. Kaikki toiminnalliset tavoitteet toteutuvat vuoden loppuun mennessä.

Edelliseen vuoteen verrattuna syyskuun toimintatuotot ovat 1,6 % suuremmat, keväällä nousua oli yli 2 %. Toimintakulujen muutos on 1,3 %. Ennuste on, että toimintakulut toteutuvat käyttösuunnitelmaa 1,1 % suurempana. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 71 %. Toistaiseksi niiden nousu edelliseen vuoteen verrattuna on vain 0,4 %. Palveluliikelaitoksen taloustilanne näyttää syyskuun toteuman perusteella positiiviselta. Sairauslomien määrä elokuussa edelliseen vuoteen verrattuna oli -13,9 %. Syyskuun raportissa muutos on -8,7 %. Mikäli sairauslomien määrä loppuvuodesta ei oleellisesti nouse ennuste on, että talous toteutuu suunnitellusti tai talousarviota paremmin.

Investointipäätöksiä on tähän mennessä tehty 241 t €. Talousarviossa investointeihin on varattu 300 t €. Se tullaan käyttämään kokonaan. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.