Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Kaupunginvaltuuston päätös 23.9.2019 § 96 Yhteiset palvelut -yksikön lopettamiseen liittyvä hallintosäännön muutostarve.

Kaupunginhallituksen päätös 30.9.2019 § 523 Talousraportti tammi - elokuu 2019.

Kaupunginhallitus on pyytänyt hankintapalvelut -yksikön esimies Outi Karinharjulta lausuntoa valtuustoaloitteeseen toimenpiteistä Reilun kaupan banaanin hankinnan suhteen. Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa 27.5.2019 ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Hankintapalvelut -yksikön esimies on pyytänyt Palveluliikelaitokselta kannanottoa asiaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.