Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Viikonloppujen ja arkipyhien kylmät kotiateriat, option käyttöönotto

PRIDno-2019-5049

Valmistelija

  • Timo Salmi, timo.salmi@pori.fi

Perustelut

Porin Palveluliikelaitos ja hankintapalvelut on kilpailuttanut viikonloppujen ja arkipyhien kylmät kotiateriat siten, että johtokunta on päätöksellään 28.5.2019 § 37 päättänyt tehdä liitteenä olevan sopimuksen Fazer Food Services Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa sopimuskauden 1.7. -31.12.2019. Varsinaisen sopimuskauden jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa yhteisesti sopimalla 6 kk optiolla.

Perusturva on sitoutunut tilaamaan ateriat Palveluliikelaitokselta 31.5.2020 asti. Option käyttöönotosta ja sen kestosta on neuvoteltu Fazer Food Services Oy kanssa. Sopimuskautta jatketaan ja Fazer on sitoutunut jatkamaan sopimuskautta 31.5.2020 asti nykyisin hinnoin ja sopimusehdoin. Optiosta jää näin ollen yksi kuukausi käyttämättä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä Fazer Food Services Oy:n kylmien kotiaterioiden optiokaudesta hankinnan ajalle 1.1. - 31.5.2020 nykyisen sopimuksen hinnoin ja ehdoin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Fazer Food Services Oy / Lauri Roslin

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.