Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, marjukka.palin@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnettiin Niina Heinolle kokoukseen läsnäolo-oikeus.

Puheenjohtaja ilmoitti jääväänsä itsensä § 55 ajaksi.

Kimmo Hohkala valittiin kokouksen varapuheenjohtajaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.