Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Kouluruokailun järjestäminen syksyllä 2020

PRIDno-2020-5210

Valmistelija

  • Timo Salmi, timo.salmi@pori.fi

Perustelut

Palveluliikelaitos on syksyn osalta pyrkinyt toteuttamaan koulujen ruokailutilanteet melko normaalisti. Ruokasalien ruokailuaikoja on tehokkaasti porrastettu ja osassa kouluja ruokailuaikoja myös hieman pidennetty.  Joissain kouluissa on hyödynnetty ruokasalia lähellä olevia tiloja.

Palveluliikelaitos ja Sivistystoimiala ovat tehneet kohteissa tiivistä yhteistyötä syksyn toimintamallien osalta. Ruoka on tarjolla itseotossa, mutta ottimia vaihdetaan tehostetusti. Annosmargariinit ovat olleet käytössä alkusyksyn. Kosketuspintoja pyyhitään ruokasaleissa tehostetusti ja hyvästä hygieniasta huolehditaan ruoanvalmistuksessa. Käytössä on kestoastiat, mutta liikelaitos on varautunut myös kaikissa kohteissa vähintään kolmen päivän kertakäyttöastioiden käyttöönottoon. Ruokasaleissa on myös korona –turvallisuudesta viestiviä ohjeita näkyvillä. Maksullista välipalaa ei ole tarjolla syyslukukauden aikana, jotta eri luokkien väliset kontaktit pystytään minimoimaan.

Poikkeustilanteisiin on varauduttu esim. etäopiskelun osalta. Palveluliikelaitos on hankkinut lämpimässä säilyviä 3 päivän ateriakasseja, jotka voidaan jakaa heti etäopetukseen siirretyille oppilaille. Lämpimässä säilyvät ja varastossa jo valmiina olevat kolmen päivän ateriakassit ovat tarpeelliset, koska Palveluliikelaitokselta menee noin 72 tuntia, jotta suunniteltu etäopiskelijoiden ateriajako saadaan järjestettyä. Kolmen päivän lämpimässä säilyvä ateriapaketti sisältää keittoja, maitojuoman, näkkileipäpaketin, levitettä ja hedelmämehun. Lämpimässä säilyvät ateriakassit säilytetään Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksessa ja kuljetetaan sinne, missä niitä tarvitaan. Kassit pyritään jakamaan aina alkuviikosta omalta koululta, mutta tarkemmat jakopaikat ja ajat sovitaan kohdekohtaisesti ja niistä tiedotetaan erikseen.

Kylmä ateriakassi on joka viikko saman sisältöinen, sillä mahdollisesti etäopetuksessa olevat luokat vaihtelevat. Palveluliikelaitos ei voi itse tuottaa oppilaille jaettavia kylmiä aterioita, koska sillä ei ole siihen tarvittavaa valmistus- ja pakkauslaitteistoa.

Palveluliikelaitos on varautunut myös tuottamaan ns. lämpimiä take away aterioita, jos kylmiä ateriakasseja ei jostain syystä saada järjestymään tai muuten koetaan lämmin ateriajako järkevämmäksi vaihtoehdoksi. Lopullinen päätös toimintamallista tehdään aina yhteistyössä Sivistystoimialan kanssa.  

Poikkeustilanteissa kouluun jääville oppilaille järjestetään ruokailut noudattamalla voimassa olevia ohjeistuksia. Poikkeustilanteissa voidaan joutua turvautumaan esim. ruokalistamuutoksiin, käyttämään kertakäyttöastioita sekä toteuttamaan osin luokkaruokailua.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.