Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Porin Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti tammi-elokuu 2020

PRIDno-2020-1505

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Edelliseen vuoteen verrattuna helmikuun 2020 toimintatuotot ovat toteutuneet 1,9 % suurempana ja toimintakulut 2,3 % pienempänä. Henkilöstökulujen muutos on -0,6 %. Henkilöstön todellista työpanosta kuvaava HTV4 -luku on edelliseen vuoteen verrattuna 0,7 % suurempi.  

Ehdotus

Esittelijä

Marjukka Palin, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Edellisen vuoden maaliskuun toteumaan verrattuna tuotot ovat 119 t € pienemmät. Suurin yksittäinen muutos on aterian tuotoissa, ne ovat vähentyneet 192 t €. Puhtauden tuotot ovat toteutuneet 90 t € suurempana. Toimintakulut ovat laskeneet 3,4 % edelliseen vuoteen verrattuna eli 245 t €. Sivistystoimen osalta budjetoituja ateriatuloja jää saamatta arviolta 450 t € / kk ja vastaavasti elintarvike -menoissa tulee säästöjä arviolta 150 t € / kk. Lisäkuluja aiheutuu poikkeustilanteen vuoksi keittiöille hankittavista kertakäyttöastioista. Perusturvan tilaamasta koronaan liittyvästä lisäsiivouksesta tulee ylimääräisiä tuloja arviolta 25 t € / kk. Korona epidemian kestoa ei kyetä täysin ennustamaan, joten talouden toteumaa on tässä vaiheessa lähes mahdotonta ennustaa. Tämän hetken tiedoilla vuoden 2020 talouden ennuste on -611 t €.

Palveluliikelaitoksella on investointeihin varattu 320 t €. Kolmen kuukauden toteuma kirjanpidossa on 29 t €. Investointeihin varatut rahat tullaan käyttämään vuoden loppuun mennessä.

Palveluliikelaitoksen 1. neljänneksen vuositavoitteiden raportti on liitteenä. 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marjukka Palin, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Edellisen vuoden huhtikuun toteumaan verrattuna tuotot ovat  604 t € (-5,7 %) pienemmät. Suurin yksittäinen muutos on aterian tuotoissa, ne ovat vähentyneet 637 t €. Puhtauden tuotot ovat toteutuneet 85 t € suurempana. Toimintakulut ovat edelliseen vuoteen verrattuna 497 t € (-5,2 %) pienemmät. Sivistystoimen osalta budjetoituja ateriatuloja on jäänyt saamatta arviolta 450 t € / kk ja vastaavasti elintarvike -menoissa tulee säästöjä arviolta 150 t € / kk. Lisäkuluja aiheutuu poikkeustilanteen vuoksi keittiöille hankituista kertakäyttöastioista. Henkilöstökulut ovat edelliseen vuoteen verrattuna vähentyneet 1,62 % eli 108 t €. Perusturvan tilaamasta koronaan liittyvästä lisäsiivouksesta tulee ylimääräisiä tuloja arviolta 25 t € / kk. Päätös koulujen avaamisesta 2 viikoksi on otettu huomioon talouden ennusteessa. Korona -epidemian kesto ja sen vaikutukset eivät ole täysin arvioitavissa. Talouden toteuman ennuste vuodelle 2020 on tämän hetken tiedoilla -617 t €.

Palveluliikelaitoksella on investointeihin varattu 320 t €. Huhtikuun toteuma kirjanpidossa on 34.750 €. Investointeihin varatut rahat tullaan käyttämään vuoden loppuun mennessä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Marjukka Palin, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Edellisen vuoden toukokuun toteumaan verrattuna tuotot ovat  871 t € (-6,5 %) pienemmät. Suurin yksittäinen muutos on aterian tuotoissa, ne ovat vähentyneet 917 t €. Vähennys johtuu suurelta osin sivistystoimessa koronan vuoksi tehdyistä toiminnan muutoksista. Puhtauden tuotot ovat toteutuneet 130 t € suurempana johtuen osittain koronan vuoksi tehdyistä lisäsiivouksista.

Toimintakulut ovat edelliseen vuoteen verrattuna 722 t € (-6,0 %) pienemmät. Elintarvike –menot ovat koronasta johtuen edelliseen vuoteen verrattuna 382 t € (-18,4 %) pienemmät. Lisäkuluja on aiheutunut puhdistusaineiden ja kertakäyttöastioiden osalta yhteensä 66 t €.  

Henkilöstökulut ovat edelliseen vuoteen verrattuna vähentyneet 278 t € (3,3 %). Kuukausiraportin mukaan terveysperusteinen poissaolo-% on laskusuunnassa. Toukokuussa se oli 7,4 %. Huhtikuussa luku oli 7,6 % ja maaliskuussa 7,7, %

Tämän hetken tiedoilla vuoden 2020 talouden toteuman ennuste on -213 t €.

Palveluliikelaitoksella on investointeihin varattu 320 t €. Toukokuun toteuma kirjanpidossa on 99 160 €. Investointeihin varatut rahat tullaan käyttämään vuoden loppuun mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

Marjukka Palin, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Edellisen vuoden heinäkuun toteumaan verrattuna tuotot ovat  829 t € (-​4,​8 %) pienemmät. Suurin yksittäinen muutos on aterian tuotoissa,​ ne ovat vähentyneet 897 t €. Puhtauden tuotot ovat toteutuneet 232 t € suurempana. Em. tuottojen muutokset johtuvat osittain koronan vaikutuksista.

Toimintakulut ovat edelliseen vuoteen verrattuna 802 t € (-​4,6 %) pienemmät. Elintarvike –menot ovat koronasta johtuen edelliseen vuoteen verrattuna 406 t € (-​16,3 %) pienemmät. 

Henkilöstökulut ovat edelliseen vuoteen verrattuna vähentyneet 136 t € (-1,1 %).

Kuukausiraportin mukaan terveysperusteinen poissaolo-​% on ollut laskusuunnassa. Maaliskuussa luku oli 7,7 % toukokuussa se oli 7,4 % ja nyt heinäkuussa luku on 7,3 %.

Tämän hetken tiedoilla vuoden 2020 talouden toteuman ennuste on -​113 t €.

Palveluliikelaitoksen investointien määräraha on 320 000 €. Heinäkuun toteuma kirjanpidossa on 189 962 €. Investointeihin varatut rahat tullaan käyttämään vuoden loppuun mennessä.

Liitteenä myös kesäkuun talous- ja henkilöstöraportti.

Ehdotus

Esittelijä

Marjukka Palin, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi heinäkuun talous- ja henkilöstöraportin sekä investointointiraportin.

Päätös

Merkittiin raportit tiedoksi.

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Edellisen vuoden elokuun toteumaan verrattuna tuotot ovat 908 t€ (-4,6 %) pienemmät. Suurin yksittäinen muutos on kaupungin sisäisten ateriatuottojen vähentyminen edelliseen vuoteen verrattuna 999 t € (-11,6 %). Puhtauden tuotot ovat 193 t € suuremmat. Muutoksista osa selittyy koronan vaikutuksilla. Yhteensä toimintatuottojen muutos edelliseen vuoteen verrattuna on -908 t € (-4,55 %). 

Vaikka elokuussa palkkoihin tuli korotuksia, henkilöstökulujen 8 kuukauden toteuma edelliseen vuoteen verrattuna on 117 t € pienempi. Kiky-sopimuksen aikana lomarahat maksettiin 70 %:na ja vuodelle 2020 ne palautuivat 100 %. Vuoden 2019 heinäkuussa maksetut lomarahat olivat yhteensä 517 315 € (ilman sotuja). Vuoden 2020 heinäkuussa vastaava luku oli 715 741 €. 

Toiminnan muutoksiin on pystytty reagoimaan ja kaupungin rekrytointikiellolla on ollut vaikutusta sairaus- ja vuosilomasijaisten palkkoihin. Edelliseen vuoteen verrattuna ne ovat toteutuneet 249 t € pienempänä. Elintarvikkeiden tilaukset on sopeutettu ateriatilauksiin ja ne ovat edelliseen vuoteen verrattuna 428 t € (-14,8 %) pienemmät.

Kuukausiraportin mukaan kumulatiivinen terveysperusteinen poissaolo-​% on ollut laskusuunnassa heinäkuuhun asti. Elokuun sairauslomien määrä on lähellä viime vuoden tilannetta, eroa on vain -63 päivää. 

Tämän hetken tiedoilla vuoden 2020 talouden toteuman ennuste on +40 t €.

Palveluliikelaitoksen investointien määräraha vuodelle 2020 on 320 t €. Tähän mennessä investointipäätöksiä on tehty 255 t €. Investointeihin varatut rahat tullaan käyttämään vuoden loppuun mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta merkitsee elokuun 2020 talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.