Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, marjukka.palin@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mikko Pakkasela ja Pirjo Mäki (varalla Juha Grönmark).

 

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 1.10.2020.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mikko Pakkasela ja Juha Grönmark. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.