Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Palveluliikelaitos on saanut tiedoksi kaupunginhallituksen päätökset 

24.8.2020 § 440  Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen talousarvion 2021 valmistelun yhteydessä

7.9.2020 § 469     Kaupungin talous- ja henkilöstöraportti heinäkuu 2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään päätökset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.