Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Johtokunnan kokouspaikka

PRIDno-2019-1022

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Kaupungin toimielinten kokouspaikan keskittämistä kaupungintalolle on suunniteltu sähköisen päätöksenteon alettua. Hallintoyksikössä on kartoitettu toimielinten kevään kokousaikataulut. Palveluliikelaitoksen kokoukset on pidetty tiistaisin klo 17 joko viikolla 3 tai 4. Muillakin toimialoilla kokouksia ajoittuu samoille ajoille, joten kaikkia jo päätettyjä kevään 2019 kokouksia ei ole mahdollista pitää kaupungintalolla. 

Syksyn 2019 kokousaikataulu päätetään viimeistään kesäkuussa. Siihen mennessä selvitetään johtokunnan kokouspäivät ja toimielinten kokousaikataulujen yhteensopivuus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta päättää pitää kevään 2019 kokoukset Palveluliikelaitoksen toimistolla os. Tiedepuisto 4 B.

Päätös

Johtokunta päätti pitää johtokunnan kokoukset toistaiseksi Palveluliikelaitoksen toimistolla os. Tiedepuisto 4 B.

Tiedoksi

Hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.