Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kimmo Hohkala ja Mikko Pakkasela, varalla Teija Österlund.

Pöytäkirja tarkastetaan 6.3.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Hohkala ja Mikko Pakkasela.

Pöytäkirja tarkastetaan 6.3.2019.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.