Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt 28.1.2019 kokouksessaan § 7 Porin kasvu- ja elinvoimaohjelman.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta merkitsee ohjelman tiedoksi.

Päätös

Merkittiin ohjelma tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.