Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Tukipalveluihin liittyvien neuvottelujen aloittaminen sairaanhoitopiirin kanssa

PRIDno-2019-1068

Valmistelija

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Perustelut

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä Porin palveluliikelaitoksen resursseista ja toiminnasta siirtyy todennäköisesti noin 40 % vastaanottavalle maakunnalle. Maakuntaan siirtyy nykyiselle perusturvalle tuotetut ateria- ja puhtauspalvelut sekä kiinteistönhoidon tuottamat teknisen huollon palvelut. Uudistuksen jälkeen palveluliikelaitoksen suurin asiakas on sivistystoimiala ja toimialaan kuuluvat koulut ja päiväkodit.

Uudistuksen osalta voidaan todeta, että Maakunta- ja sote-uudistuksen lakikokonaisuus on siirtynyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyyn. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöjen on tarkoitus siirtyä eduskunnan täysistunnon äänestettäväksi. Eduskunnan tulisi äänestää lakikokonaisuuksista maaliskuun alkupuolella, jotta uudistusta koskevat muut lait ehditään käsitellä eduskunnan toimikauden viimeiseen täysistuntopäivään 15.3. mennessä.

Edellä mainittujen seikkojen vuoksi Porin Palveluliikelaitos on selvittänyt sen vastuulla olevien toimintojen osalta tulevaisuuden näkymät ja vaihtoehtoiset mallit, mikäli Maakuntauudistus lykkääntyy vuosilla tai sen valmistelu lakkautetaan. Selvitys on käsitelty Porin kaupunginhallituksen nimeämässä tukipalvelutyöryhmässä ja kaupungin johtoryhmässä. Asia viedään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Ehdotuksena on, että perusturvan osalta aloitettaisiin neuvottelut Satasairaalan kanssa sote- ateriatuotannosta ja siihen kiinteästi liittyvästä puhtaanapidosta ja lääkintälaitehuollosta. Tavoitteena on saada yhtenäiset ja kustannustehokkaat tukipalvelut, jotka huomioisivat alueen tulevaisuuden tarpeet niin toiminnan kuin investointienkin osalta.

Kiinteistöhoidon osalta toimintoja tullaan tarkastelemaan teknisten toimintojen ulkoisen auditoinnin yhteydessä.

Liitteenä työryhmän tukipalveluselvitys.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin selvitys tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.