Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Porin Vesi, laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät vuodelle 2022

PRIDno-2021-5247

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Toimielinten ja liikelaitosten on huolehdittava, että vuosittain vahvistetaan kustannuspaikoittain laskujen hyväksyjät. Laskujen hyväksyjistä tulee toimittaa päätökset kaupungin tarkastustoimelle ja Sarastia Oy:lle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät vuodelle 2022 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarkastustoimi, Sarastia Oy