Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Porin Vesi, liikelaitos, käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022

PRIDno-2021-5409

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi
  • Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Porin kaupungin vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021

Johtokunta hyväksyi Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvion kokouksessaan 15.12.2021.

Liitteenä oleva käyttösuunnitelma on tehty hyväksytyn talousarvion pohjalta annetun ohjeen 18.11.2021 mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvion käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.