Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Liitteenä on 27.10.2021 saapunut Venator P&A Finland Oy:n kirje talousveden valmistusta ja myyntiä koskevan,15.12.1998 päivätyn sopimuksen irtisanomisesta. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali