Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 81 Luotsinmäen keskuspuhdistamon raakasekalietepumppaamon nostimien hankinta, 23.11.2021
§ 82 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen lämmitysjärjestelmän hätäkorjaus, 29.11.2021
§ 83 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen Dynasandsuodattimien hiekkojen jatkohankinta, 01.12.2021
§ 84 Lukkarinsannan puhdasvesipumppujen huolto, 07.12.2021
§ 85 Uusiniitty-Pihlava vesijohdon materiaalit, 08.12.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.