Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Muutos Porin Vesi, liikelaitoksen yhteistyötoimikunnan 2018-2021 jäseniin

PRIDno-2021-3691

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta on päättänyt (20.6.2018, 46 §) nimetä Porin Veden yhteistyötoimikuntaan työnantajan edustajiksi kaudeksi 2018-2021 johtaja Ilkka Mikkolan, verkostopäällikkö Jouko Halmisen ja laitospäällikkö Ismo Lindforsin.

Ilkka Mikkola siirtyi eläkkeelle ja Ismo Lindfors nimitettiin Porin Veden johtajan virkaan 1.9.2021 alkaen. Yhteistyötoimikuntaa tulisi täydentää nimeällä toimikuntaan työnantajana edustajaksi Ismo Lindforsin ja Jouko Halmisen lisäksi laitospäällikön sijainen Teppo Tapiainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta täydentää Porin Vesi, liikelaitoksen yhteistyötoimikunnan 2018-2021 työnantajan edustusta nimeämällä toimikuntaan laitospäällikön sijainen Teppo Tapiaisen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.  

Tiedoksi

Porin Vesi, liikelaitoksen yhteistyötoimikunta, Porin HR-yksikkö/Henkilöstöpalvelut, Teppo Tapiainen