Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Porin Veden johtokunnan kokoonpano

PRIDno-2021-3118

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Hallintosäännön 12 §:n mukaan kaupunginhallituksen alaisena toimii Porin Vesi, liikelaitos, jonka johtokunnassa on 9 jäsentä. Valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee valtuustokaudeksi 2021–2025 Porin Vesi, liikelaitoksen johtokuntaan 9 jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa heti kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 9.8.2021.

Asian esittely ja käsittely ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto valitsee valtuustokaudeksi 2021–2025 Porin Vesi, liikelaitoksen johtokuntaan 9 jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi vuosiksi 2021-2025 Porin Veden johtokunnan:

Jäsen                                                                                 Varajäsen

puheenjohtaja Harri Aaltonen, SDP                                   Jarno Huttunen, SDP

Anne Jakonen, SDP                                                           Pirjo Simola, SDP

Mikko Kivinen, KOK                                                            Tommi Saarivirta, KOK

Maria Rautanen, KOK                                                         Marju Sjösten, KOK

Jari Halttunen, PS                                                               Jouni Palojoki, PS

vpj Antero Kivelä, VAS                                                         Pasi Nieminen, VAS

Suvi Heikkilä, VIHR                                                              Marianne Schrey, VIHR

Katri Pohjankivi, KESK.                                                       Janiina Nurmoranta, KESK

Simo Korpela, KD                                                                Tuure Puurunen, KD

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi (§170, 16.8.2021) vuosiksi 2021-2025 Porin Veden johtokunnan:

Jäsen                                                                                 Varajäsen

puheenjohtaja Harri Aaltonen, SDP                                   Jarno Huttunen, SDP

Anne Jakonen, SDP                                                           Pirjo Simola, SDP

Mikko Kivinen, KOK                                                           Tommi Saarivirta, KOK

Maria Rautanen, KOK                                                        Marju Sjösten, KOK

Jari Halttunen, PS                                                              Jouni Palojoki, PS

vpj Antero Kivelä, VAS                                                        Pasi Nieminen, VAS

Suvi Heikkilä, VIHR                                                            Marianne Schrey, VIHR

Katri Pohjankivi, KESK.                                                      Janiina Nurmoranta, KESK

Simo Korpela, KD                                                               Tuure Puurunen, KD

Valtuuston päätös on liitteenä.

Liitteenä olevan Porin kaupungin hallintosäännön 14.6.2021 142 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla.

Porin kaupunginhallituksen päätöksen  23.8.2021, 564 §:n mukaan kaupunginhallituksen läsnäolo- ja puheoikeudellisena edustajana toimii Aila Haikkonen.

Hallintosäännön 149 §:n mukaan johtokunnan esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja, joka on Ismo Lindfors. Porin Veden johtajan ensimmäinen sijainen on Porin Veden johtokunnan päätöksen 23.8.2017 9§:n mukaisesti verkostopäällikkö Jouko Halminen, joka toimii johtokunnan esittelijänä varsinaisen esittelijän ollessa poissa tai esteellinen. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali