Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan sihteeri

PRIDno-2021-3736

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta päättää johtokunnan kokousten sihteerin ja hänen varahenkilönsä nimeämisestä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta nimeää kokouksissa toimivaksi sihteeriksi johdon assistentti Anne Peltomaan ja hänen varahenkilökseen asiakaspalvelusihteeri Mari Pohjankiven.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anne Peltomaa, Mari Pohjankivi