Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Porin Vesi, talousraportti 31.8.2021

PRIDno-2021-1130

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Porin Veden talous- ja henkilöstöraportti tilanteessa 28.2.2021 jaetaan kokoukseen mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi

Perustelut

 

Porin Veden talous- ja henkilöstöraportit tilanteessa 31.3.2021 ovat liitteinä ja talousarvion mukaisia. Investointiraportti jaetaan kokoukseen mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Porin Veden talousraportit tilanteessa 30.4.2021 ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitoksen talousraportti tilanteessa 31.8.2021 valmistuu 15.9.2021, ja se esitellään kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.