Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut liitteenä olevan päätöksen 2.8.2021 (nro 231/2021) Ahlaisten jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisesta ja ympäristöluvan rauettamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 231/2021 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.