Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Konekalusto vuodelle 2020

PRIDno-2020-200

Valmistelija

  • Jouko Halminen, verkostopäällikkö, jouko.halminen@pori.fi

Perustelut

Vesi- ja viemärijohtojen rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvitaan pääasiassa pyörä-alustaisia kaivinkoneita. Enimmän osan vuotta tarvetta on kahdelle koneelle, mutta kesä- ja lomasesonkien aikana tarvitaan vain yhtä konetta. Vesi- ja viemärijohtojen rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvitaan pääasiassa pyörä-alustaisia kaivinkoneita. Enimmän osan vuotta tarvetta on kahdelle koneelle, mutta kesä- ja lomasesonkien aikana tarvitaan vain yhtä konetta.

Porin Vesi pyysi 2017 vuosille 2018 – 2019 tarjoukset töihin tarvittavasta yksityisestä konekalustosta. Porin Veden johtokunta teki hankinnasta päätöksen halvimman hinnan perusteella 22.11.2017. Tarjouspyyntöön sisältyi mahdollisuus yhteen optiovuoteen.

Tarjottu palvelu on sujunut moitteetta ja optiovuoden ajan tuntihinnat säilyvät ennallaan. Optiovuosi tulisi käyttää. Hankinnan vuosikustannus on vuonna 2019 ollut noin 300 000 €. Sopimuskauden aikana varmistetaan verojen, ennakonpidätysten sekä sosiaaliturva- ja eläkemaksujen suoritus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Johtokunta päättää oikeuttaa Porin Veden hankkimaan kaivinkonepalvelut vuonna 2020 Jullen-maanrakennus Oy:ltä käyttämällä tarjouspyyntöön ja tarjoukseen sisältyvän optiovuoden.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Jullen-maanrakennus Oy