Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Penttiläntien jätevesiosuuskunnan avustaminen

PRIDno-2019-3871

Valmistelija

  • Jouko Halminen, verkostopäällikkö, jouko.halminen@pori.fi

Perustelut

Penttiläntien jätevesiosuuskunta on lähettänyt kaupunginhallitukselle anomuksen avusta jätevesiosuuskunnan rakentamiskustannuksiin. Osuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 12.11.2019.

Osuuskunnan on tarkoitus rakennuttaa Porin Veden viemäriverkkoon liitettävän painejätevesiviemäröinnin 6 – 10 osakaskiinteistöilleen kahden seuraavan vuoden aikana.

Kustannusarvio töille on noin 85 000 € (sis.alv). Osuuskunta anoo Porin kaupungilta 30 %:n avustusta verollisista kokonaiskustannuksista. Kaupungin avustussumma olisi enintään 25 500 € (sis. alv).

Avustus voidaan maksaa talousarvion 2020 investointiosan Konsernihallinnon toimialalle merkitystä määrärahasta Vesisosuuskuntien avustaminen. Porin Vesi katsoo, että Penttiläntien jätevesiosuuskunnan hanke on kannatettava.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Porin Veden johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kantanaan, että Penttiläntien jätevesiosuuskunnan hanke on kannatettava.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus