Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Porin Veden palveluhinnasto 2020

PRIDno-2020-214

Valmistelija

  • Jouko Halminen, verkostopäällikkö, jouko.halminen@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi tekee asiakkaan tilauksesta lukuisia erilaisia vesihuoltoon liittyviä töitä, joiden kustannukset veloitetaan asiakkaalta. Näitä ovat mm. tonttijohtojen uudisrakentaminen, saneeraus ja korjaus, vesimittareihin liittyvät työt sekä mittaus- ja kuvauspalvelut. Osa töistä tehdään tuntiveloituksella ja osalle on määritelty kokonaishinta. Lisäksi Porin Vesi ottaa Luotsinmäellä vastaan lietteitä ja jätevesiä tyhjennettävistä säiliöistä. Periaatteena on, että kaikista palveluista peritään kustannuksia vastaava hinta

Voimassa oleva, Porin Veden johtokunnan hyväksymä hinnasto on otettu käyttöön 1.4.2016. Hinnaston hintojen esitetään noin 3 % korotusta muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Vesimittarin liitososien kohdalla 25 mm mittareille on esitetty omaa hintaluokkaansa. Syynä tähän ovat selvästi 20 mm mittaria suurempi osien hinta. 25 mm vesimittareita ei käytetä omakoti- tai paritaloissa.

Lisäksi esitetään erillistä maksua pientalotyömaiden rakennusaikaiselle, mittaamattomalle vedelle. Luvatonta, enimmäkseen rakennustyömailla tapahtuvaa vedenkäyttöä ehkäisemään esitetään sanktiomaksua, jonka maksamisesta on helppo välttyä. Samaa maksua esitetään turvaamaan veden laatua verkostossa tekemällä ilman takaiskuventtiiliä tapahtuvasta veden ottamisesta hintavaa.

Luotsinmäellä autoista tapahtuvan jäteveden ja lietteen maksuun esitetään 6 % korotusta. Ehdotus uudeksi palveluhinnastoksi ja uusien ja vanhojen hintojen vertailu on liitteenä.

Tilaustyölaskutuksen kokonaismäärä on ollut noin 400 000 €/a. Lisäksi vastaanotettujen lietteiden laskutus on ollut noin 300 000 €.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä Porin Veden uudet palveluhinnat käyttöönotettaviksi 1.2.2020 alkaen sekä oikeuttaa Porin Veden tekemään tarvittaessa pieniä korjauksia ja muutoksia hinnastoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Porin Veden asiakaspalvelu ja laskutus