Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Porin Vesi liikelaitoksen alustava taloudellinen tulos 2019

PRIDno-2020-212

Perustelut

Alustavat tulosraportit vuodelta 2019 esitetään kokouksessa.

Lopulliset tilinpäätösasiakirjat tuodaan hyväksyttäviksi ja allekirjoitettaviksi johtokunnan kokoukseen 26.2.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Porin Vesi liikelaitoksen alustavan taloudellisen tuloksen vuodelta 2019.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.