Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 2 Talousveden tuotannon automaatiojärjestelmän ylläpitosopimus 1.5.2020-30.4.2023, 02.01.2020
§ 3 Sopimus jätevesiviemäriverkoston analytiikkapalvelun toimittamisesta Porin Vedelle, 07.01.2020
§ 4 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen raakaveden pH:n säätötavan muutoksen suunnittelu, 08.01.2020
§ 75 Jäteveden siirtoajo paineviemärin sulkuventtiilin vaihtotyön yhteydessä, 17.12.2019
§ 76 Yyterinkylän runkovesijohto 2020, urakoitsijan valinta, 18.12.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Sivutoimi-ilmoitus, Pohjankivi Mari, 13.01.2020
§ 7 Sivutoimi-ilmoitus, Mäkinen Pertti, 13.01.2020
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 1 Korvaus oman työn osuudesta vesivahingon korjauksessa, 02.01.2020
§ 5 Hyvitys poraamattoman viemärihaaran aiheuttamista kustannuksista, 02.01.2020

Verkostopäällikkö
§ 11 Hyvitys vesi- ja jätevesilaskusta, 19.12.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.