Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tapio Rosnell ja Marita Salmio, varalla Harri Aaltonen.

 

Pöytäkirja tarkastetaan 23.1.2019.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Rosnell ja Marita Salmio.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.