Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Selvitys Porin Veden yhtiöittämisestä

PRIDno-2019-284

Valmistelija

  • Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Porin Veden johtokunta kävi yleiskeskustelun otsikkoasiasta 26.9.2018 ja päätti, että jatkosta päätetään seuraavassa kokouksessa. Asia oli esillä, mutta jätettiin pöydälle johtokunnan kokouksessa 31.10.2018.

Porin Veden yhtiöittäminen on ollut esillä vuonna 2008, jolloin valmistui konsulttityönä selvitys alueellisen vesihuoltolaitoksen perustamisedellytyksistä ja vuonna 2016 Porin kaupungin organisaatiouudistuksen yhteydessä.

Mikäli selvitykseen lähdetään tulisi siinä selvittää paitsi yhtiöittäminen Porin kaupungin sisällä myös naapurikuntien kanssa yhdessä omistettavan alueellisen osakeyhtiön perustamismahdollisuudet. Tällöin selvitykseen tulisi saada mukaan lähikunnista ainakin Ulvila, Nakkila, Harjavalta, Eurajoki ja Pomarkku sekä Jokilaakson Ympäristö Oy ja Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Porin Veden yhtiöittäminen joko Porin kaupungin sisäisenä tai Porin ja lähikuntien yhdessä omistamana alueellisena osakeyhtiönä selvitetään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

  • Markku Palomäki

    Esitän ettei selvitystä tarvita, toiminnallista ja taloudellista syytä ei ole. Porin Veden toiminta on tällä hetkellä vakaata ja on monilta osin mennyt yhä parempaan suuntaan. Yhtiöittämiseen voi sisältyä tulevaisuudessa riskejä joita emme voi ennustaa. On merkillistä ettei esityksessä edes perustella että mitä yhtiöittämisellä tavoiteltaisiin. Ehdotan ettei selvitystä tarvitse tässä vaiheessa tehdä.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.