Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Vuoden 2019 laskujen hyväksyjät

PRIDno-2019-261

Valmistelija

  • Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Laskujen hyväksyjät Porin Vedessä vuonna 2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä laskujen hyväksyjät vuodeksi 2019 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

KuntaPro

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.