Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Etäluettavat vesimittarit ja tiedonsiirto

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 7