Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Julkisten vesihuoltohankintojen periaatteiden esittely

PRIDno-2021-5136

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Hankintapäällikkö Outi Karinharju Porin kaupungin hankintapalveluista esittelee julkisten vesihuoltohankintojen periaatteita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään esittely tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.