Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 64 Ämttöön paineenkorotusaseman sähkö- ja automaatioasennukset, 15.10.2021
§ 66 Luotsinmäen keskuspuhdistamon välppäjätteen ja hiekan kuljetus ja käsittely 2022-2023, 19.10.2021
§ 72 Sammutettu kalkki 2022, 05.11.2021
§ 73 Polyalumiinikloridi 2022, 05.11.2021
§ 74 Lumen auraus 2022-2023, 05.11.2021
§ 75 Kuivaamattoman lietteen kuljetus 2022-2023, 08.11.2021
§ 76 Natriumhydroksidi 2022, 08.11.2021
§ 77 Natriumhypokloriitti 2022, 08.11.2021
§ 79 Polymeerin hankinta Luotsinmäen keskuspuhdistamon lietteenkuivaukseen vuonna 2022, 12.11.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 65 Osallistuminen puhdistamonhoitajien koulutuspäiville Jyväskylässä 3.-4.11.2021, 18.10.2021
§ 68 Oto-korvaus Porin Veden verkostoyksikössä loka-joulukuussa 2021, 25.10.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 69 Hyvityskäytäntö asiakkaiden vuototilanteissa, 01.11.2021
§ 70 Harjakankaalla erillissopimuksella toimitettavan veden hinta 2021, 01.11.2021
§ 71 Vaatimus tonttihulevesiviemärin muutostyöstä, Ravintie 6, 05.11.2021
§ 78 Hyvitys vesi- ja jätevesilaskusta, Murskatie 9, 09.11.2021
§ 80 Hyvitys virheellisesti perityistä vesi- ja jätevesimaksuista, Harjutie 10, 12.11.2021

Verkostopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 14 Ruuvikompressorin hankinta, 01.11.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.