Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Viemärisukitukset 2022

PRIDno-2021-5237

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitos on pyytänyt liitteenä olevalla tarjouspyynnöllä urakkatarjouksia viemärisaneerauksia käsittävästä sukitusurakasta 2022. Urakka on aikataulutettu siten, että se voidaan aloittaa 3.1.2022 ja sen tulee valmistua 30.6.2022 mennessä.

Tarjouspyyntö lähetettiin neljälle urakoitsijalle. Neljä urakoitsijaa myös jätti määräaikaan mennessä tarjouksen. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjousten avauspöytäkirja, joka sisältää tarjousten hintojen vertailutaulukon, on liitteenä. Urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta. Halvimmat hinnat molemmista tarjousosioista (A ja B) jätti Aarsleff Oy.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7§:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousvertailun sisällöstä sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Urakoitsijaksi viemärisukitukset 2022 -urakkakokonaisuuteen valitaan halvimmat tarjouspyynnön mukaiset hinnat tarjouskokonaisuuksista jättänyt Aarsleff Oy. Porin Vesi, liikelaitos solmii urakokonaisuudesta Aarsleff Oy:n kanssa urakkasopimuksen yhtiön tarjouksen mukaisilla hinnoilla.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoajat

Liitteet

Oheismateriaali