Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Oikaisuvaatimus työlaskuun rikkoutuneen venttiilin vaihdosta

PRIDno-2021-2044

Valmistelija

  • Jouko Halminen, verkostopäällikkö, jouko.halminen@pori.fi

Perustelut

Veijo Uotilan, Salavatie 15, vesijohdon tonttiventtiili on rikkoutunut 8.3. ja vaatinut kiireellistä korjaamista vedenjakelun turvaamiseksi alueen muille kiinteistöille. Uotilalle on lähetetty korjaustyöstä lasku, josta hän on reklamoinut 15.4. Uotila ei hyväksy hänelle annettua vastausta, vaan on 9.5. lähettänyt vastineen, joka on tulkittava oikaisuvaatimukseksi.

Uotilan oikaisuvaatimuksen keskeinen sisältö on väite, että hänen tonttiventtiilinsä olisi ollut ehjä ja rikkoutunut venttiili vastapäisen talon, jolloin Uotilan venttiilin korjaus olisi tehty tarpeettomasti/ilman lupaa.

Porin Vedellä on päivystystyönä tehdyssä korjauksessa paikalla ollut kolme henkeä, kaksi asennustyötä tekemässä ja kolmas putkiasentaja ajamassa kuorma-autoa. Kaikki kolme ovat erikseen, yksittäin kysyttäessä kertoneet, että vuodon aiheuttanut venttiili on ollut Salavatie 15:n tonttivesijohdossa. Asentajat eivät tunnista reklamaatiossa käytyä keskustelua, jossa vuodon olisi kerrottu olleen toisessa tonttijohdossa.

Oikaisuvaatimuksessa mainittu veden tulo tai sen lakkaaminen ei kerro vuodon sijainnista. Vuotavasta vesijohdosta vettä tulee alentuneella paineella ja veden tulo lakkaa katujohdon sulkemiseen.

Markku Harju kiistää muuttaneensa kantaansa 15.3. käydyn puhelinkeskustelun aikana.

Porin Vesi ei ole tehnyt työn yhteydessä mitään korjausta omaan jakeluvesijohtoonsa.

Kaivannon täytön osalta Porin Vesi on katutyöluvan ehtojen mukaisesti vastuussa työstään kahden vuoden takuuajan. Päällystystyö laskutetaan asiakkaalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Uotilalle lähetetty lasku on Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen ja Porin Veden palveluhinnaston mukainen. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Veijo Uotila

Liitteet

Oheismateriaali