Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 30 Lukkarinsannan varavesilaitoksen valvomotietokoneiden ja -järjestelmän päivitys, 03.05.2021
§ 31 Luotsinmäen keskuspuhdistamon lietteenkuivauslingon nro 2 huoltotyöt, 10.05.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 32 Porin Veden saatavien kirjaaminen luottotappioiksi 2021, 19.05.2021

Verkostopäällikkö
§ 4 Vahingonkorvaus putkirikon takia pilaantuneesta pyykistä, 23.04.2021
§ 5 Vastaus reklamaatioon, Salavatie 15, 29.04.2021
§ 6 Hyvitys vesi- ja jätevesilaskusta, Karvarintie 3, 29.04.2021
§ 7 Hyvitys virheellisesti peritystä perus- ja käyttömaksusta, 12.05.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.