Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous

PRIDno-2020-4442

Valmistelija

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Perustelut

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n vuosikokous pidetään perjantaina 11.9.2020 yhdistyksen toimitiloissa, Patamäenkatu 24, Tampere.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Johtokunta päättää oikeuttaa Porin Veden johtaja Ilkka Mikkolan edustamaan Porin kaupunkia Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyken vuosikokouksessa Tampereella 11.9.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.