Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Porin Vesi liikelaitoksen toimintasäännön muuttaminen

PRIDno-2020-4443

Valmistelija

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi liikelaitoksen toimintasäännön sisältöä on päivitetty vastaamaan kaupunginhallituksen 1.6.2020 § 323 tekemää päätöstä menettelystä määräaikaisten sijaisten käytön rajoittamisesta. Pöytäkirjan liitteenä kaupunginhallituksen päätöspöytäkirja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä 30.4.2021 asti voimassaolevan määräaikaisen muutoksen Porin Vesi liikelaitoksen toimintasääntöön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.