Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Porin Vesi liikelaitos, talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023

PRIDno-2020-2429

Valmistelija

  • Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Vuoden 2021 talousarvion valmisteluun on saatu keskushallinnosta alustavat kehykset. Kaupunginhallitus päättää lopullisista kehyksistä 24.8.2020.

 

Alustavat kehykset ovat Porin Vedelle seuraavat:

Porin Veden kehys (tulot – menot tai tulos ennen poistoja) on 7, 876 M€ vuodelle 2021, 8,066 M€ vuodelle 2022 ja 8,257 M€ vuodelle 2023. Kuluvan vuoden kehys on 7,834 M€.

Investointikehys on 4 M€ vuodelle 2021, jossa on vähennystä 1 M€ kuluvaan vuoteen.

Kaupungille maksettava peruspääoman korko on edelleen 5 % eli 2,21 M€/v.

Liikelaitos on velvollinen maksamaan korkoa kaupungin myöntämälle lainalle. Liikelaitokselle ei makseta korkoa kaupungin käytössä oleville liikelaitoksen varoille.

Lyhytaikaisen velan korkoprosentti                                        3 %

Kaupungin kassaan tehtyjen sijoitusten korkoprosentti        0 %

Lyhytaikaisen velan kassalimiitti                                           1 M€

 

Kaupunginhallituksen päätös lopullisista kehyksistä ilmoitetaan kokouksessa.

Porin Veden yksityiskohtainen talousarvioesitys laaditaan annettavan kehyksen pohjalta ja tuodaan johtokunnan käsittelyyn 23.9.2020. Keskushallinnossa tapahtuvan talousarviokäsittelyn ja kaupunginvaltuuston talousarviokokouksen jälkeen johtokunta hyväksyy Porin Veden lopullisen talousarvion joulukuun kokouksessaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Johtokunta käy yleiskeskustelun Porin Vesi liikelaitoksen talousarvion lähtökohdista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.